• OPLEIDING MAGNETISEREN
  • OPLEIDING INTUITIE & MEDIUMSCHAP💥🙏
  • ALL SOULS COME TOGETHER IN THE CENTER OF LIFE.
  • OPLEIDING SJAMANISME. 🦅 💛 ♥️ 🖤 🤍

Chanupa Wakan (Sacred Pipe)


De sacred pipe oftewel de vredespijp zoals wij dit in het westers noemen is voor mij een heel belangrijk onderdeel voor het sjamaanse werk. 

De pijp heet Chanupa (Pijp) Wakan (Heilig) (heilige pijp) en is één van de meest krachtige en heilige voorwerpen van de Lakota indianen. Door het gebruik van de Chanupa kan ik communiceren met Wakan Tanka (de Grote Geest) en de geesten voor hulp door te vragen voor dingen die we nodig hebben in ons leven, en voor het genezen van de zieken. Wanneer een indiaan zijn pijp deelt, met iemand anders, is dit een gebaar van vriendschap, achting en wederzijds respect. 

De pijp werd negentien generaties geleden naar de aarde gezonden door de White Buffalo Calf Woman. Zij gaf instructies over hoe zij in evenwicht met de natuur moesten leven en over de heilige richtingen. Ook leerde zij hen alles wat nodig was om te weten over het maken van de heilige pijp, hoe ze deze moesten behandelen en verzorgen. Ook leerde zij hen hoe de heilige pijp moest worden gebruikt voor het bidden. De pijp is verbonden met de buffel.

De pijp is een band tussen de aarde en de lucht,  "Niets is heiliger, de pijp is onze gebeden in fysieke vorm. Roken wordt onze woorden, het gaat uit, raakt alles en wordt een onderdeel van alles wat er is. Het vuur in de pijp is hetzelfde vuur in de zon, welke Is de bron van het leven. " De reden waarom tabak gebruikt wordt om de werelden te verbinden is dat de wortels van de plant diep in de aarde gaan en de rook stijgt hoog in de hemel. 

 

                   De Zeven Heilige Rituelen van de Lakota indianen die                             verbonden zijn aan de heilige pijp

 

1. Canupa: De Heilige Pijpceremonie

2. Inipi: The Sweat Lodge

3. Hanblecha: The Vision Quest

4. Wiwangwacipi: De zonnedans

5. Hunkapi: Het maken van familieleden

6. Het houden van de ziel

7. Ishna Ta Awi Cha Lowan: Het voorbereiden van een meisje voor vrouwelijkheid

Deze ceremonies komen voor tijdens verschillende stadia van het menselijk leven en seizoensverandering. Alhoewel anders in de natuur, was de gemeenschappelijke focus onder iedereen de gezondheid en genezing van individuen en de gemeenschap. Behoorlijke, regelmatige betrokkenheid bij de essentiële gemeenschapsceremonies was en wordt nog steeds gezien als fundamenteel voor Lakota healing.

Het verbod op Sioux-ceremonies en bijeenkomsten in de jaren 1800 en 1900 resulteerde in het verlies van deze kennis en verminderde het belang en de frequentie van sommige van deze ceremonies. Vandaag worden deze ceremonies in verschillende mate beoefend, afhankelijk van de regio en de gemeenschap. De meest voorkomende van deze gemeenschapsceremonies zijn de Canupa, Inipi, de Hanblecha en de Winwangwacipi. Elk van deze vier ceremonies wordt gebruikt om psychologische, fysieke, spirituele en emotionele genezing aan individuen en gemeenschappen te brengen.

 

De kom van de pijp is  gemaakt van rode steen, die de Aarde vertegenwoordigt. Een buffelhoofd word op de kom gesneden, die alle vierbenige dieren van de Aarde symboliseerde. De stam is hout en vertegenwoordigde alles wat op de Aarde groeit. Twaalf arendveren hingen aan de plaats waar de kom bij de stam kwam; Dit symboliseerd alle vogels.

De Buffalo calf woman gaf ook een rode ronde steen. De ronde steen werd gemaakt van dezelfde rode aarde als de pijp en had zeven cirkels op die de zeven ritten vertegenwoordigen.

Wanneer de heilige pijp word gerookt, wordt zijn stem gestuurd naar Wakan Tanka - de Grote Geest. Een centraal deel van elke heilige rite is het roken van de heilige pijp.

Een lied dat voor het eerst gezongen werd door de Witte Buffalo Calf Woman - en nog steeds gezongen - begint:

Met zichtbare adem loop ik ...

De rook uit de pijp is de zichtbare adem.