• Het leven is niet een probleem wat opgelost moet worden, maar een mysterie wat geleefd mag worden.
 • Plaats vertrouwen in datgene wat je Hart voelt!

Annulering voorwaarden:

 • Annulering door de student van cursus, workshop, ceremonie bij Sjamanca

  * Tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus/workshop kan gratis worden
  geannuleerd;
  * Bij annulering korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de cursus/workshop
  is de student verplicht om de volledige kosten van de cursus/workshop te
  betalen.
  * Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de student vindt geen
  restitutie van de kosten plaats.
  * Bij verhindering van deelname na betaling is in overleg verschuiving naar een
  volgende cursus/workshop mogelijk.