Magnetiseren.


 Geschiedenis van het magnetiseren.

 

Magnetiseren is een vorm van alternatieve geneeswijze. Van het begrip magnetiseren wordt al voor het eerst 1000 jaar voor Christus melding gemaakt en waarschijnlijk werd het zelfs al beoefend tijdens de hoogtijdagen van de Egyptische cultuur.

 

Als grondlegger van de hedendaagse westerse vorm van paranormaal genezen moet zonder twijfel de Oostenrijkse arts dr. Anton Mesmer (1734 – 1815) worden genoemd. Ondanks het feit dat zijn leer en de toepassing ervan al eeuwen eerder beschreven werden. Mesmer ontdekte, wat hij noemde het dierlijk magnetisme. Dit is aan kracht van dierlijke oorsprong, die invloed kan hebben op andere levende wezens. Deze arts ging ervan uit, dat paranormaal genezen te maken heeft met de tot nu toe onverklaarbare krachten in de mens zelf. Wat eerder door velen gezien werd als bovennatuurlijk heeft eigenlijk een natuurlijke verklaring.

 

De periode Mesmer is een van de meest belangrijke perioden uit de geschiedenis van de psychiatrie, maar ook één van de eerste vormen van psychotherapie geweest en heeft op een bepaalde manier aan de basis van het hypnotisme (hypnose) bijgedragen.

Zijn ideeën waren:

Er bestaat overal in het universum een zeer fijne, alles verbindende doordringende kracht, een materie van onvergelijkbare fijnheid. Mesmer noemde deze stof “fluïdum”. Ieder mens, dier en plant, kortom alles wat leeft, heeft zo’n energieveld om zich heen. (de “aura”) Ziekte is het gevolg van onevenwichtige verdeling van deze energie in het lichaam van de mens. De “genezer” kan deze ziekte genezen door kosmische kracht aan te trekken en deze aan de zieke geven door bij voorbeeld handoplegging.

 

Bij magnetiseren maakt de magnetiseur dus gebruik van de om zich heen hangende energie. Deze wordt gebundeld en gericht gebruikt, daar waar het lichaam het nodig heeft en op die manier het lichaam activeert om zichzelf te genezen. Hoofdzaak bij magnetiseren is het geven van energie op een liefdevolle wijze, waarbij het opruimen van blokkades het belangrijkste is. Stagnerende energie gaat weer stromen en tekorten worden aangevuld. De persoon die magnetiseert dient zelf energetisch in balans te zijn.

 

Magnetiseren is meer dan zomaar de handen op of boven het lichaam van de persoon te plaatsen. Iedereen kan proberen het te ontwikkelen, maar uiteindelijk zal blijken dat de ene persoon veel betere resultaten boekt dan de ander. Net zoals iemand bij voorbeeld beter piano kan spelen of mooier kan schilderen.

 

Een reguliere medische behandeling kan prima gecombineerd worden met deze vorm van paranormaal genezen. Overleg tussen arts en magnetiseur is vaak gewenst doch de reguliere hulpverleningsstaat hier vaak niet voor open.

 

Franz Anton Mesmer

 

Franz Anton Mesmer, geboren 23 mei 1734 in het dorp Iznang aan de Bodensee, was een Duitse arts en astroloog. Nadat hij gestudeerd aan de Jezuïetenuniversiteiten van Dillingen en Ingolstadt ging hij in 1759 geneeskunde studeren aan de universiteit van Wenen. In 1766 publiceerde hij een proefschrift met de titel: De planetarum influxu in corpus humanum (over de invloed van de planeten op het menselijk lichaam)

In 1774 gebruikte Mesmer een magneet om een “kunstmatig getijde” in een patiënte op te wekken. Hij liet haar een ijzerhoudende bereiding doorslikken en bracht dan op verschillende delen van het lichaam magneten aan. Zij meldde stromen van een mysterieuze vloeistof in haar lichaam te voelen en was gedurende meerdere uren van haar symptomen verlost.

 

Mesmer geloofde niet dat de magneten op zich het heilzame effect hadden bewerkstelligd. Hij meende dat hij zelf het dierlijk magnetisme, dat hij in zijn eigen lichaam had opgeslagen, had overgedragen. Gauw stopte hij het gebruik van magneten als deel van zijn behandeling.

Mesmer zag gezondheid als een vrije stroom van het levensproces door duizenden kanalen in het lichaam. Ziekte werd veroorzaakt door hindernissen in die stroom. Die obstakels overwinnen en de stroom herstellen, leidde tot een crisis die de gezondheid herstelde. Als de natuur dit niet spontaan deed, was contact met een geleider van dierlijk magnetisme een noodzakelijke en afdoende remedie. Mesmer wilde deze heilzame natuurlijke invloeden uitlokken of een handje helpen.

 

Mesmer behandelde zijn patiënten zowel individueel als in een groep. Bij individuele behandeling ging hij voor de patiënt zitten, drukte zijn knieën tegen die van de patiënten de duimen van de patiënt in zijn handen, terwijl hij hem gefixeerd in de ogen keek.

 

Vervolgens bewoog hij zijn handen van de schouder van de patiënt langs de arm richting hand. Hij drukte dan zijn vingers op de hypochondrische streek (de ruimte onder het middenrif) waar hij zijn handen soms uren hield. Veel patiënten voelden vreemde gewaarwordingen of hadden ongewilde spiersamentrekkingen die als crisis en noodzakelijk werden beschouwd om genezing te brengen.

 

Hij werkte ook een collectieve behandeling uit en in Parijs richtte hij een organisatie op – “Society d’Honour”- die bestond uit een kliniek, een school en een register van gekwalificeerde leden, die zijn training hadden ontvangen, en voor het lidmaatschap betaalden. 

Na verloop van tijd, zoals zo vaak gebeurt, ontstond er een schisma binnen deze organisatie, toen een aantal leden het met Mesmer oneens werden.

 

Toen hij 54 was, verliet hij uiteindelijk Parijs en na enkele jaren van omzwervingen ging hij in de buurt van de Bodensee wonen, waar hij ook was geboren. Naar verluidt leefde hij daar kalm en tevreden, hield zich een beetje bezig met medicijnen en leidde hij tot zijn dood op 15 maart 1815 een teruggetrokken bestaan. Hij is 85 jaar oud geworden.

 

Hij kwam nooit terug op zijn visie van het dierlijk magnetisme, maar keerde wel naar de katholieke kerk terug, waar hij het grootste deel van zijn leven recht tegenover had gestaan. 

 

Hoe werkt magnetiseren eigenlijk?

 

Genezende energie overbrengen op het lichaam door handoplegging. Door strijkende bewegingen over de meridianen, gelegen in het fysieke lichaam wordt de energiestroming in het gehele lichaam weer op gang gebracht. Het weghalen van pijnen en spanningen uit het lichaam door het “wegplukken” van negatieve en/of overtollige energie zodat de balans in het energetische omloopsysteem weer wordt teruggebracht.

 

Naast het grofstoffelijk lichaam (het aardse/fysieke lichaam) heb je meerdere lichamen daar omheen van een veel lichtere energie (fijnstoffelijk – daardoor alleen zichtbaar voor mensen met de gave een hogere trilling te kunnen zien) Deze zijn verbonden met de chakra’s (een soort trechters van energie) die draaien en hierdoor een zuigende kracht hebben.

 

Als het grofstoffelijk lichaam bloed nodig heeft, die zuurstof, bouwstoffen en voedingsstoffen rondbrengen door het hele lichaam, heeft het lichaam ook energie nodig. Het grofstoffelijk lichaam heeft zowel een bloedsomloop als een energie omloop, welbekend als het meridianenstelsel (bij acupunctuur wordt uitsluitend met het meridianenstelsel gewerkt.)

 

De chakra’s zuigen energie op die door het meridianenstelsel naar alle organen en delen die met de chakra’s en de auralagen verbonden zijn, wordt rondgebracht. De chakra’s voorzien zowel het grofstoffelijk als de fijn-stoffelijke lichamen van energie. Het gehele lichaam en elke cel bestaat uit energie en dit is ook wetenschappelijk vastgesteld. Elke cel in het lichaam heeft nieuwe energie nodig om te kunnen splitsen en elk orgaan, spieren-stelsel, bloedsomloop, etc. heeft energie nodig om zijn “werk” te kunnen doen.

 

Door een blokkade in het energiestelsel en/of chakra’s/aura worden de “lichamen” uit balans gebracht en op de lange duur kunnen er klachten ontstaan door het stagneren van de energietoevoer. Aangezien de auralagen en chakra’s verbonden zijn met je gehele lichaam en geest, kunnen ook geestelijke problemen blokkades vormen, daar gedachten ook energie vormen.

 

Door te magnetiseren wordt ook het zelf genezende vermogen van de cliënt, dat doordringt op celniveau op gang gebracht.

 

Het mooie van de cursus magnetiseren is dat je in eerste instantie jezelf ontwikkeld, omdat je veel leert en werkt op lichamelijk, geestelijk en op zielsniveau. De energie die je vanuit de kosmos ontvangt gaat als eerste door jouw lichaam heen en heeft een helende werking op jou als persoon. Je zal merken dat je steeds krachtiger wordt, dat de energie beter gaat stromen in jouw handen en je een sterkere verbinding gaat voelen met moeder aarde en je weer vol nieuwe energie komt te zitten.

 

Als je de cursus magnetiseren hebt afgerond ken je alle belangrijke technieken van het magnetiseren en kan je deze inzetten om een correcte en veilige behandeling te geven.