• OPLEIDING MAGNETISEREN
 • OPLEIDING INTUITIE & MEDIUMSCHAP💥🙏
 • ALL SOULS COME TOGETHER IN THE CENTER OF LIFE.
 • OPLEIDING SJAMANISME. 🦅 💛 ♥️ 🖤 🤍

Inwijdingen van de Munay Ki


1. De inwijding van de Heler ( Hampe Karpay )

Deze inwijding is het startschot voor het helingsproces op energetisch niveau. Het ontwaakt een diepe, stille, zachte onderstroom van liefde en begrip. Met deze inwijding wordt je vermogen tot heling van jezelf en van anderen gewekt.

Bij deze initiatie worden je drie persoonlijke energiecentra van kracht ontwaakt.

 

- De kracht om te manifesteren/doen, bevindt zich in je buik.

- De kracht van liefde, bevindt zich in je hart.

- De kracht van visie en helder inzicht, bevindt zich in je hoofd.

Letterlijk gaan je handelingen dan vanuit of samen met Munay, pure liefdeskracht.

 

2. De inwijding van de Banden van Kracht

Je ontvangt vijf energetische banden van kracht ter versterking van je energieveld. De banden geven belangrijke spirituele bescherming. In een wereld waar nog veel angst leeft, voeden de banden je lichtlichaam, in plaats van dat angst je aura zou vertroebelen en afzwakken. De banden zorgen voor verbinding met de natuurlijke krachten en elementen en geven een diepe verbinding met je eigen natuurlijke, innerlijke kracht.

Het duurt twee á drie weken eer deze bescherming werkt. 

Elke gordel vertegenwoordigt één natuurelement

 

 • Het eerste element is aarde

 • Het tweede element is water

 • Het derde element is zonlicht of vuur

 • Het vierde element is lucht of wind

 • Het vijfde element is zuiver licht

De 'krachtgordels' werken altijd. Negatieve energieën worden direct teruggekaatst.

 

3, De inwijding van Harmonie ( Ayni Karpay )

Deze inwijding verbindt je met de zeven scheppende principes van het Universum.Zeven archetypen, universele, organiserende krachten. Het zijn lichtwezens die ons beschermen, bewakers. De kwaliteiten van de zeven scheppende principes zijn niet buiten ons maar zitten natuurlijk in ons. Door ze echter via de inwijding bewuster te maken, zullen ze ook echt voor ons actief worden. 

Je ontvangt eerst de vier belangrijkste krachtdieren uit de Inca-traditie in je vier onderste chakra’s.

Daarna ontvang je drie aartsengelen in je drie bovenste chakra’s.

 

 • In de eerste chakra ontvang je het archetype van de slang. Deze verbindt je met de aarde, met het vrouwelijke en met onze collectieve moeder.

 

 • In de tweede chakra ontvang je het archetype van de jaguar. Deze verbindt je met alle levende wezens op deze planeet.

 

 • In de derde chakra ontvang je het archetype van de kolibrie. Deze leert ons om intens te drinken van de levensnectar.

 

 • In de vierde chakra ontvang je het archetype van de adelaar. Het leert ons om onze eigen vleugels uit te slaan en hoger en hoger te vliegen. Het schenkt ons visie en helder inzicht.

 

 • In de vijfde chakra ontvang je het archetype van de bewaker van de diepere wereld. Hij brengt harmonie en vrede in je onbewuste.

 

 • In de zesde chakra ontvang je de aartsengel. Hij zorgt voor harmonie en orde in je leven.

 

 • In de zevende chakra ontvang je het archetype van de bewaker van de tijd die komt, van diegene die je binnen 10.000 jaar zult zijn.

 

4. De inwijding van de Ziener ( Kawaq Karpay ) 

Deze inwijding ontwaakt de innerlijke ziener in je en daarmee je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en spirit waar te gaan nemen. Het versterkt je intuïtieve vermogens. Het geeft een heldere kijk en hogere inzichten. Het innerlijk weten wordt versterkt en al je zintuigen worden verscherpt. 

Tijdens deze inwijding worden draadjes van licht gespannen tussen je visuele cortex in je achterhoofd, je derde oog en je hartchakra. Hierdoor kun je de onzichtbare wereld waarnemen. Enkele maanden later zal je de energie die ons omringt kunnen waarnemen. 

Het stelt ons ook in staat om dingen van onszelf te zien die we voorheen niet wilden zien. Alles over onszelf wordt ons zo geopenbaard. De ziener is de getuige, waar alle spirituele tradities het over hebben. Hij observeert de wereld en door te observeren, creëert hij de wereld. De ziener vereenzelvigt zich niet met wat hij ziet.

5. De inwijding van de Hoeder van de Dag ( Pampamesayok )   

Deze inwijding is het ritueel van de bewakers van de dag. Het verbindt je met de afstammelingen van lichtwezens uit het verleden. Zij vereren het vrouwelijke en eren de natuur in al haar grootsheid. Om harmonie te brengen in de relatie tussen mensen en de aarde, werken zij met onzichtbare krachten van Moeder Aarde en haar natuur. 

Met deze inwijding begin je de vrouwelijke kwaliteiten in jezelf te helen en je relatie met de Aarde, met onze grote Moeder. Het helpt je ook om over angst en geweld heen te stappen en om vrede en waarheid in praktijk te brengen.

6. De inwijding van de Hoeder van Wijsheid ( Altomesayok ) 

Deze inwijding verbindt je met en heelt het mannelijke aspect van jezelf. Het herstelt de verbinding met de hemelen en met de Vader. Het verbindt je met je afstammelingen uit het verleden en de toekomst. Het zijn lichtwezens die de dood hebben overwonnen en die uit de tijd zijn gestapt. Dankzij deze inwijding kun je uit de tijd stappen en proeven van je onsterfelijkheid, van oneindigheid en collectieve wijsheid. De wonden uit je vorige levens worden geleidelijk aan geheeld waardoor je heel wordt op zielsniveau. 

Deze inwijding is geassocieerd met de met sneeuw en ijs bedekte bergtoppen die door de geschiedenis heen werden vereerd als krachtplaatsen, van de Sinaiberg, de Fujiberg tot de Olympus. De heilige bergen werden vereerd als plaatsen waar mens en God/Spirit elkaar ontmoeten. 

Je ervaart stabiliteit en innerlijke rust, ondanks een chaotische buitenwereld. Deze inwijding maakt een einde aan lijden en brengt ( innerlijke ) vrede, liefde, vreugde, de nectar, het zoete, van het leven. Deze inwijding belooft je de capaciteit om naar je eigen roeping te luisteren zodat je je ware bestemming kunt leven.

7. De inwijding van de Hoeder van de Aarde ( Kuraq Akuyek )

Deze inwijding verbindt je met de aartsengelen die waken over onze Melkweg. Hoeders van de Aarde zijn de hoeders van alle leven op aarde. Zij vallen onder de directe bescherming van deze aartsengelen. Wanneer het nodig is kunnen zij hun krachten aanroepen, om heling, orde en balans te brengen in alle situaties. 

Deze inwijding tot Hoeder van de Aarde geeft je een directe verbinding met de sterren en met de zon, onze lokale ster. En vanuit die verbinding sluit je de hele aarde in je hart. Je leert hoe je via je dromen een nieuwe wereld kan scheppen. 

'Dream the World into Being' 

Je wordt je bewust dat elke handeling, woord, gedachte en een enkele zegening een impact kan hebben op de volgende zeven generaties. 

Door deze initiatie begint ook de verandering van je fysieke gesteldheid. Je lichaam begint op een andere manier te helen en te verouderen. Deze inwijding laat je zogenoemde ‘godsbrein’ ontwaken. In de kwantumfysica wordt dit deel van je hersenen het brein van telepathie genoemd, waarmee je kunt inloggen op het Veld. Dit geeft je de mogelijkheid om bewust en actief deel te nemen aan het proces van creatie. Het vergroot de kracht van je intentie en je vermogen om met moed en compassie je visie en dromen waar te maken.

 

8. De inwijding van de Hoeder van de Sterren ( Mosoq Karpay)

 Dit is de inwijding van de Toekomst die je verankert in de tijd die volgt op de grote ommekeer rond en na 2012. 

Je wordt bevrijd van het verleden, van lineaire tijd en plaats en kunt de oneindigheid betreden. Vanuit nieuwe dimensies en ondersteund door het directe contact met de sterren verkrijg je een sterke vernieuwingskracht voor je toekomst. Je fysieke lichaam, geïnformeerd met de laatste codes voor de Nieuwe Mens, begint te evolueren in dat van een Homo Luminus. Je DNA is opnieuw geïnformeerd en je wordt meer resistent voor ziekten. Ook je verouderingsproces begint te vertragen.

Je merkt dat je de gebeurtenissen in je leven steeds vaker en gemakkelijker op spiritueel niveau kunt verwerken in plaats van op fysiek of psychisch niveau.

Je draagt zorg voor de toekomst en voor alle volgende generaties, voor de kinderen van je kleinkinderen.

 

9. De inwijding van de Schepper ( Taytanchis )

Deze inwijding activeert je Goddelijke natuur, het Licht van Creatie, de Schepper in jou. Het brengt op celniveau het eenheidsbewustzijn tot werkelijkheid. Je ontstijgt de afscheidingsgedachte en je identificatie met je ego. God en jij zijn één. En zo is alles. Of zoals de Maya’s elkaar begroeten: In Lak’ech, ik ben een andere jij. 

Met deze inwijding ontwaken de Boeddha-natuur en het Christusbewustzijn in jou. Het maakt je bewust van je verantwoordelijkheid voor alle scheppingen in het Universum, van het kleinste zandkorreltje tot het grootste melkwegstelsel. Dit hogere bewustzijn geeft je het inzicht dat jij de schepper van je ervaringen bent en dat je daarom verantwoordelijkheid kunt nemen voor alles wat je in je leven schept. Dat jij een co-creator bent.

Als je al je dromen kunt waarmaken, zul je bewuster omgaan met je woorden en je gedachten. Waar gaan mijn gedachten heen? Wat ben ik aan het creëren? En het werkt ook andersom, door je af te vragen wat je nou eigenlijk wil scheppen en daar dan je intentie op te zetten. 

De Taytanchis geven je toegang tot de Bron en de oneindigheid van het Universum. 

Deze inwijding is pas in de zomer van 2006 naar buiten gebracht en aan ons geschonken door de Q’eros uit Peru, de rechtstreekse afstammelingen van de Inca’s. Pas vanaf die tijd is het mogelijk om deze inwijding van mens tot mens door te geven. 

Het woord Taytanchis betekent letterlijk ‘God’.

10. De inwijding van de Godin ( Ñusta Karpay ) 

Het is de zegen waarmee de negen voorafgaande initiaties afgesloten worden. De Ñusta Karpay is geen nieuwe inwijding, hij bestaat al lang en wordt al lang doorgegeven binnen de gemeenschap van de Q’eros. Het is wel nieuw om deze inwijding toe te voegen aan de serie van 9 inwijdingen van de Munay-Ki. Blijkbaar is de tijd daar nu rijp voor. 

De Taytanchis, de 9e inwijding, staat voor het mannelijke stuk van creatie. De Ñusta Karpay helpt ons te helen en verbindt ons op een diep niveau met de kracht van vrouwelijke creatie in ons , de oer, oerkracht. Het is een versmelting, het Heilige Huwelijk tussen deze twee inwijdingen. 

Je ervaart, door haar zachte aanraking, dat de Godin en jij één zijn. Vanaf nu ben je in staat om moeiteloos te manifesteren in het hier en nu. 


Munay-Ki

 

Munay betekent 'Liefdeskracht'

 

Ki betekent 'Kracht/Energie'

 

Munay-Ki betekent 'Ik hou van je' of 'Ik hou van je vanuit het allerdiepste van mijn hart' of 'Wees zoals je bent'